SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE L’INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA I LA FEDERACIÓ DE FOLKLORE DE LA C. VALENCIANA

SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE L’INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA I LA FEDERACIÓ DE FOLKLORE DE LA C. VALENCIANA

 

 

 

Amb data 18 de novembre de 2021, es va signar el conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de Cultura i la Federació de Folklore de la C. Valenciana.

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMAS PUBLICACIONES