Qui som

Qui som

Presentació

En aquests temps en què el tecnològic, els mitjans de comunicació i les xarxes socials van tan ràpides que a la qual t’assabentes d’alguna cosa ja ha passat, tenim una gran labor de divulgació d’allò que suposa tradició, costums i arrels d’un poble, el valencià.

Tota la Comunitat Valenciana és rica en música, balls, indumentària, gastronomia, potenciem des d’aquesta Federació, des de les diferents Federacions que existeixen, des dels grups federats i els no federats, fins i tot a nivell personal cadascun de nosaltres, des de la nostra posició de ciutadà del món, divulgar el nostre origen,  promocionar la nostra terra en aquest món tan global en el qual estem ara.

La Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, engloba grups de dansa, Collas de Tabal i Dolçaina, rondalles, orquestres de pols i pua, agrupacions corals i cant d’estil. Cadascun en la seua parcel·la fomenten aquestes tradicions, bé siga cantant, ballant, o interpretant la nostra música, de nord a sud i d’est a oest.

La nostra visió de futur està clara, estar al costat del poble per a aconseguir sempre i per sobre de tot, que les tradicions es mantinguen vives en la nostra terra, la Comunitat Valenciana.

Si eres un membre d’un grup no federat el que llig aquest text, anima’t i forma part d’aquesta Federació que pretén unificar i mantenir viu tot nostre esperit.

Si eres ja membre d’aquesta federació, continua treballant per tot el que defensem i des de la teua federació seguirem esforçant-nos perquè tot açò es potencie cada vegada més perquè mai es fa prou per defensar la nostra casa, la Comunitat Valenciana.

José Ramón Peinado Montero
President de la FFCV

Junta Directiva

 • PRESIDENT: D. José Ramón Peinado Montero
 • VICEPRESIDENTA: Dª. Elena Escrivá Fernández.
 • SECRETARI: D. Joaquín Vayá Peris.
 • TRESORER/COMPTADOR: D. José Pilán Alemany.
 • VOCAL DE ALACANT: Dª. Mª Victoria Sandoval Pérez.
 • VOCAL DE CASTELLÓ: Dª. Maite Requena Rosalen.
 • VOCAL DE VALÈNCIA: D. Manuel Mercader Garcia.
 • VOCAL DE CORS: D. Miguel Navarro Hueso.
 • VOCAL DE CANT D’ESTIL: Dª. Mari Carmen Villar Mesado.
 • VOCAL DE TABAL I DOLÇAINA: D. Alejandro Blay Manzanera
 • VOCAL DE RONDALLAES / ORQ. POLS I PLECTRE: Dª. Rosario Sanchis Lluesma.
 • VOCAL DE DANSES: D. José Vicente Romero Forundarena

Com federar-se

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FEDERAR-SE:

 • CÒPIA DE L’ACORD PRES PER LA JUNTA DIRECTIVA D’INGRÉS EN LA FEDERACIÓ.
 • FOTOCÒPIA DEL C.I.F.
 • FOTOCÒPIA DELS ESTATUTS DEL GRUP.
 • RELACIÓ NOMINAL DE LA JUNTA DIRECTIVA I TELÈFONS DE CONTACTE.
 • NOMBRE TOTAL DE COMPONENTS.
 • DIRECCIÓ I TELÉFON DEL PRESIDENT.
 • ADREÇA I TELÈFON DE LA PERSONA DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC .
 • HISTORIAL DE L’ASSOCIACIÓ.
 • DUES FOTOGRAFIES DEL GRUP.
 • NÚMERO COMPLET (ENTITAT, SUCURSAL, DÍGIT DE CONTROL, NÚMERO DE COMPTE) DEL COMPTE BANCARI EN QUÈ ES CARREGARA EL COBRAMENT DE LES QUOTES ANUALS, QUOTA D’INSCRIPCIÓ: 30,- EUROS; QUOTA ANUAL: 125,– EUROS.