RONDALLA LA LIRA DE MURO D’ALCOI

Sede/Ciutat: Muro d'Alcoi/ Alacant
Teléfon: 605842080
Web:

A principis del segle passat (primera dècada del 1900) ja existia esta agrupació de pols i plectre anomenada Rondalla “La Lira”, formada per membres de les tres bandes de música que hi havia aleshores a la localitat de Muro, alguns membres de les quals treien temps per a la pràctica d’estos instruments de pols i plectre. Cal destacar que, malgrat la rivalitat existent entre les bandes
locals, els seus membres les superaren i van crear esta única rondalla centenària, segons contaven els músics veterans i fundadors.

Des de la seua creació, esta agrupació ha tingut molts daltabaixos pel que fa a la continuïtat de la seua activitat musical. Va estar en actiu, fent concerts i serenates pertot arreu, fins els anys de la guerra civil, en què es va dissoldre per complet . Un cop acabada la guerra, la rondalla reprén la seua activitat amb menor intensitat. fins al 1955, en què, per diversos motius, altra vegada es
dissol fins al 1958, any en què, per voluntat de tres amics de la Banda Unió Musical de Muro: Juan Vicent amb la guitarra, Pepe Alcaraz amb la bandúrria i Manolo Sanchis amb el llaüt, es reprén de nou la activitat de la rondalla.

Curiosament, en aquesta etapa, a causa de l’escassa quantitat de components de la rondalla, va ser anomenada “los líricos”. Esta etapa va durar fins l’any 1970 en què, per motius personals, cessa de nou la seua activitat. Este període d’inactivitat va durar fins l’any 1985, quan el director Juan Jover Fullana i la família Alcaraz, membres antics de “La Lira”, amb l’objectiu de reprendre
novament l’activitat de la rondalla, van fer una crida a totes les persones de Muro que havien tingut activitat de pols i plectre. La resposta va ser molt bona i van acudir més de 25 nous membres joves que volien participar de l’activitat rondallística, a més d’una part important dels membres històrics de la rondalla.

Es va aconseguir reunir un grup de més de 35 músics entre els diferents instruments que, amb molta il·lusió van començar de nou l’activitat d’assajos, concerts i serenates per tots els pobles de la contornada.
Però, novament l’any 1990, per motius de falta de participació dels seus membres en les diferents activitats de la rondalla, va tornar a desferse.
Després d’aquesta parada ja no va tenir activitat fins l’any 2006, en què amb motiu de la celebració d’un aplec de rondalles organitzat per la Rondalla Baladre, es va fer una crida a tota la gent de Muro per reforçar aquest esdeveniment comarcal, al qual van acudir molts membres veterans, i va sorgir, de nou, la necessitat de posar en marxa la Rondalla “La Lira”, institució que perdura fins l’actualitat, amb l’única excepció de l’aturada temporal motivada per la recent pandèmia del Coronavirus.

En l’actualitat està composada per 17 membres actius:
1 Director.
5 bandúrries
6 guitarres
4 llaüts
1 violoncel