Orquesta De Pulso Y Púa Abalsants

Sede/Ciutat: Alcúdia de Crespins/Valencia
Teléfon: 627980131
Web:

La Orquestra de Pols i Pua ABALSANTS va ser fundada l’any 1.985 per un grup d’afeccionats a la música de plectre encapçalats per José Sarrión Arbiol, creant-se seguidament l’escola de solfeig,bandurria, llaüt i guitarra, viver dels músics que conformen el present i el futur de l’entitat.
Actualment tots els membres de l´Orquestra han cursat estudis tant en la pròpia escola de l’Orquestra activa des de l’any1986 com en diversos Conservatoris Professionals, com són el de València, Carcaixent i Meliana.

Destacar que hem realitzat concerts pertot arreu de la Comunitat Valenciana, a més de realitzar-los per diferents localitats de Barcelona, Madrid, Valladolid…

L’Orquestra ABALSANTS és membre fundador de la Federació d’Orquestres de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana, i membre de ple dret de la Federació Espanyola de Guitarra i Instruments de Plectre (FEGIP).
En les recents campanyes del S.A.R.C.(Servei d´Assistència i Recurssos Culturals de la Excma Diputació de València) han sigut interpretades obres de compositors com Manuel de Falla,Strauss,Jose Serrano,Mendelsshon, Beethoven i Bach. També hem oferit diversos concerts de sarsuela acompanyats per magnífics tenors i sopranos.

Finalment l´Orquestra ABALSANTS, amb l’objectiu de difondre la música de plectre, organitza cada any al mes de maig el seu propi Festival al que somie convidado les Orquestres de més renom de la Comunitat Valenciana i que des de l’edició de l’any 2.001 ha adquirit àmbit nacional.
Destacar que ABALSANTS, és una Orquestra consolidada ja que l’any 2010, va complir la seua 25 Aniversari, celebrant amb un extraordinari concert de Sarsuela acompanyats per cantants professionals i amb un resultat magnífic del que van poder gaudir tot tipus de públic.

CONCERTS QUE PODEMOS OFERIR

Podemos oferir Concerts de tot tipus de música, al mateix temps que també oferim concerts temàtics i específics també es poden combinar segons al públic al que vagen dirigits, les especialitats són les següents:

 Concert de Música Clàsica. – Concert de Música de cinema.
 Concert de Passodobles. – Concert de Sarsuela.
 Concert d’Havaneres. – Concert de Nadal.

També podem oferir els concerts anteriorment nomenats juntament amb les col·laboracions de diversos professionals, com poden ser sopranos, tenors, contratenores , violinistes i guitarristes solistes.