GRUP DE DANSES DE QUATRETONDA

Sede/Ciutat: Quatretonda/Valencia
Teléfon: 678359678
Web:

El grup de Danses Populars de Quatretonda és una Associació Cultural sense anime de lucre, legalment constituïda i inscrita en el Registre Provincial d’asociaciones.es un grup d’afeccionats del nostre folklore tradicional i especialment de les danses valencianes.
Violeta Montoliu Soler, doctora en Filosofia i lletres i catedràtica d’Història de l’Art de la Universitat Politècnica de València, casada amb Jose Antonio Benavent Oltra, doctor en Filosofia i lletres i professor titular de la Universitat de Pedagogia de València, que nacio en Icod (Tenerife) tal com es va dir en la Festa del XXV aniversari del Grup de Danses, fill del poble, com eren els seus pares, Claudia Benavent i Llavor Oltra, grans amants de les danses es van quedar maravillados, quan van veure la nostra Dansa del Carrer Nou.
Sota la seua iniciativa, l’estiu de 1976, es prepare a diverses parelles de jovens i a un grup de xiquets i xiquetes uns quants balls perquè ballaren en les festes patronals del poble. L’eixida va ser gran i la gent s’anime a aprendre nous balls, fins al punt que es conseguio en poc temps un modest però selectiu repertori.
Al mateix temps, es consiguio la col·laboració musical de la rondalla local dirigida per Juan Alberola Albert. Disposant dels dos elements essencials per a la presentació de les danses, grup de ball i rondalla, es va considerar el moment de constituir-se com a associació cultural amb un doble objectiu: investigar i recuperar el folklore valencià en general, i en particular el de la Vall d’Alabaida d’una banda, i en segon lloc, divulgar per mitjà d’actuacions artisticas.

El Grup de Danses Populars de Quatretonda es va fundar oficialment el dia 9 de setembre de 1977, festa del santisimo Crist de la Fe. A partir d’aqueix moment es inic a la projección artistica i els trebajos del Grup.
Són finalitats de l’Associació el promoure les manifestacions culturals i artisticas sobre folklore valencià divulgandolas entre el públic en general i fomentant el naixement de vocacions. Per a dur a terme les seues finalitats podrà l’Associació organitzar conferències, sessions de treball, cursos de divulgació, projecciones, representacions, cursos i actes de caràcter anàleg, sotmetent cada cas al que dispose la legislació vigent”.
Aquesta doble finalitat serà la base del desenvolupament de totes els activitats del grup, d’una banda la recuperació del folklore valencià en general, i de la vall d’Albaida en particular que daran lloc a la creació, per part del grup, de les festes de la Dansa de la Vall d’Albaida, o de diversos balls i vestits investigats i recuperats. I d’altra banda, la divulgació del folklore mitjançant actuacions i representacions artisticas en EUROPEADES, intercanvis, festivals locals, autonomicos, nacionals i internacionals.
Fomentar el naixement de vacances és una de les funcions d’aquesta associació, així el Grup de Danses, des del primer moment, ha potenciat l’Escola de Dansa i rondalla que en aquests moments compta amb mes de 50 alumnes entre xiquets i xiquets. Cosa que permet confiar en el seu futur.
Si un dels motius de l’existència del Grup, tal, i com marquen els estutos, es recupera i perservar de la millor manera possible el folklore de la nostra comarca s’entén sobre aquest tema, que José Antonio Benavent Oltra proposa organitzar un festival de danses que permet reuinir, sense molts esforços peronales i economicos,tots els grups de bailadores, que en aquells moments i en diferents pobles de la Vall, todavia conserven visca la tradició de la Dansá i la continuan ballant, almenys una vegada a l’any. D’aquesta forma també, tracta de detenir el procés de degradació en el qual aquesta els nostres balls més tipicos.
De seguida es puesieron en contacte amb els diversos grups dels pobles de la comarca que van donar el seu suport i col·laboració i en conseqüència assistir al naixement del que coneixem com la Festa de la Dansa de la Vall d’Alabaida.

ACTUACIONS :

El Grup de Danses Populars ha participat i segueix participant en els programes culturals de l’Ajuntament de Quatretonda, des de 1978 fins a l’actualitat, de 1978 a 1988, en l’Aula de Cultura de la Diputació de València ( programes del SARC) 1981-83 setmanes culturals del ministeri de Cultura, 1984-89, Campanyes de Música i Cultura, Educació i Ciència. Al març de 1981 participe en el programa “Gent Jove” de TVE. Ha participat en nombrosos festivals, tant de la Comunitat, com a nacionals i internacionals, que aqui seria llarg de ressenyar.
No s’ha d’oblidar tampoc les quinze edicions de la Festa de les Danses Populars de Quatretonda que el Grup de Danses ha organitzat, Vinícola, i la Secció de Crèdit de Quatretonda, on paticipamos més d’un Grup local, els grups amb els quals s’ha mantingut intercanvis. Ademas en tantes altres activitats culturals del nostre poble, la setmana cualtural de quatretonda (1979), IV Centenraio de la Vila (1987), embaixada al poble de Benavent (1988) etc.