GRUP DE DANSES CARRASCAL D’ALCOI

Sede/Ciutat: Alcoi/Alicante
Teléfon: 629952194
Web:

Grup de Danses Carrascal d’Alcoi des del seu naixement, en 1985, s’ha proposat mantenir vives les tradicions que constitueixen les arrels més profundes de la nostra cultura comuna. Per açò el seu treball s’ha centrat en la recerca, coneixement i difusió dels aspectes essencials més característics de la cultura de les nostres comarques, aprenent els balls i cançons tradicionals per a evitar la seua extinció.

Aquest Grup, pioner a Alcoi en la revaloració de la cultura popular, compte en l’actualitat amb 150 membres actius entre els quals es troben els components que configuren la rondalla i els que conformen la nostra “colla de dolçaines i tabals” (grup de dolçaines i tambors), els bailadores del grup central i la nostra escola de dansa. A més és necessari destacar la solidesa adquirida per l’escola de dansa configurada per un important grup d’adults, que participen en “dansades populars” (danses populars) que es realitzen al llarg de l’any, i per un nombrós grup de xiquets i xiquetes de 4 a 15 anys que seran, sens dubte, els encarregats de perpetuar la vida del Grup i el seu treball de revaloració de la cultura popular. El treball de recerca iniciat inclou una àmplia visió d’allò que ens agrada cridar cultura popular: música, dansa, indumentària, etnografia, etc. Els fruits d’aquestes recerques han sigut divulgats als nostres ciutadans en les “Setmanes de Cultura Popular”, organitzades pel Grup des de l’any 1990, en les quals ajuste a una exposició, que estableix la temàtica comuna de totes les activitats a desenvolupar, es realitzen xarres-col·loqui, danses populars, mostres de treballs artesanals i trobades de danses així com de “dolçaines i tabals” (dolçaines i tambors).

Fruit d’aquests treballs de recerca i reproducció, és la indumentària que utilitzem en les nostres actuacions, la qual, allunyant-se de l’equivocada concepció d’uniformitat, pretén potenciar aquells vestits més senzills i populars que amb freqüència han sigut menyspreats des d’una concepció exclusiva espectacular i barroca de la cultura popular.

El nostre repertori està configurat principalment pels balls més característics d’Alcoi i de les comarques del nord de la província d’Alacant com les ancestrals “dansades i folies” (dansades i folias), les jotes, els fandangos i malaguenyes, els balls “per la de L’o” i les mogudes seguidilles, així com “cançons de batre”, “cançons de bresol” (cançons de bressol) i totes aquelles que, relacionades amb personatges populars o amb activitats industrials desenvolupades ja en el segle XIX, configuren una important part de la nostra memòria col·lectiva. Hem procurat incloure també aquells balls més significatius de la resta de províncies que configuren la Comunitat Valenciana procurant potenciar la seua gran riquesa cultural.

A la tardor de l’any 1995, i fruit d’una intensa labor de recerca, el Grup ha aconseguit revaloritzar un dels balls més característics de “els festes de carrer” (festes de carrer) de la nostra ciutat: “El ball de nanos” (el ball de cabezudos). El redescubrimiento d’aquest ball va fer necessària l’elaboració, per part del Grup, de nou “nanos” (cabezudos) mitjançant un treball completament artesanal. Aquests personatges són l’homenatge que el Grup brinda a tota aquella gent que, des d’un senzill carrer va ser capaç de fer cultura i poble.

Des de l’aparició del Grup han sigut moltes les actuacions realitzades que ens han permès difondre la cultura popular de la Comunitat Valenciana per Múrcia, Euskadi, Castella – La Manxa, Astúries, Mallorca, Portugal, Extremadura, França,…. Hem recolzat amb il·lusió les festes tradicionals de nombrosos pobles de la nostra Comunitat mitjançant la campanya de “Danses” (Danses), organitzada per la Conselleria de Cultura (des de 1991), així com les de la nostra ciutat, dins de les quals destaquen les dels barris i especialment la de Nadal, configurades per “Els Pastoretes” (Les Pastoretes)-des de 1984-, el Bàndol Real-des de 1992- i la Cavalcada de Reyes -des de 1987-, dins de les quals hem aconseguit introduir, amb la important col·laboració de tota la “escola de dansa” (escola de dansa) i el suport de l’Ajuntament d’Alcoi, la calor popular que els faltava. A l’estiu de 2001, tres membres del nostre Grup, van anar a Taiwan.

Sempre hem estat i estarem oberts a tots els intercanvis culturals amb altres col·lectius interessats en la cultura popular, així com a qualsevol tipus de col·laboració amb entitats que tinguen per objectiu el potenciar els costums i les arrels dels nostres pobles.