Grup De Danses Segreny

Sede/Ciutat: Albalat de la Ribera/Valencia
Teléfon: 627707407
Web:

“El Segreny” es constitueix a l’agost de l’any 2003 a Albalat de la Ribera amb la finalitat de fomentar -en el poble- la conservació i la difusió de les danses, els balls populars, la indumentària, la música i els instruments tradicionals valencians i especialment de la comarca de la Ribera, retornant aquestes manifestacions al cicle festiu local, que s’havia perdut del tot en el nostre poble, per açò ha recuperat la dansà popular els dia dels sants de la Pedra, Abdó i Senent, patrons d’Albalat de la Ribera, i ha introduït balls i danses en les processons de les Festes d’Agost, els dies 15 i 17, així mateix, al llarg de l’any, programa actes mostrant tot el treball que es porta avance.
Prova de l’afany per guanyar experiència i alhora difondre la nostra cultura és la consolidació del grup amb una escola de dansa que avui té mes de 60 alumnes entre adults i xiquets, la rondalla, els dulzaineros i tabaleters i l’escola de cant.