GRUP DE DANSES SARAGÜELL

Sede/Ciutat: Valencia/Valencia
Teléfon: 665200950
Web:

El Grup de Danses Saragüell es va constituir al desembre de 2013 amb el propòsit de participar en la Dansá de la Mare de Deu de maig de 2014.

A partir d’aqueixa data, es va decidir continuar amb l’aprenentatge de balls del nostre folklore i així, promoure la cultura valenciana, a través i la seua música i indumentària.

El Grup de Danses Saragüell ha particidao en Dansaes, com la del Mocadoret, Sant Isidre, Patraix i Falla Sancho Tello. També hem actuat en l’Ateneu del Cabanyal, en l’II Festival de la Falla Jacinto Labaila i en el Cottolengo de València.