GRUP DE DANSES LA BARONIA DE PLANES

Sede/Ciutat: Planes/Alacant
Teléfon: 626964936
Web:

El grup de danses “LA BARONIA” de Planes naix al 1979 amb la voluntat de recuperar les tradicions i els costums del nostre poble que a poc a poc havien anat oblidant-se. En 1989 es va constituir com a associació cultural, creant uns estatuts.
Des del mateix moment del seu naixement el grup de danses s’han proposat i han dut a terme dues tasques principalment.
D’una banda a l’hora d’elaborar la indumentària del grup, es va realitzar un estudi d’uns gravats antics de el “masia de la foia” prop del poble de Planes, on han unes bailadoras vestides conforme els nostres avantpassats.
En la mateixa línia de recerca i recuperació de les nostres tradicions, potser, del que més orgullós estiga el grup de danses, va ser la recuperació de la “dansà de Planes”, la qual s’havia perdut, i amb tenacitat es va aconseguir amb la colaboració dels nostres majors.
Ara, després de tant temps, la dansà de Planes torna a sentir-se, ballar-se a la celebració de la festa del xop, la festa de Sant Blas, patró del poble, en les festes patronals i pertot arreu quan el grup es desplaça per tota la comarca amb la col·laboració de la colla de dulzaineros “Burbaca” de Planes.
D’altra banda, des de 1998 el grup es va dedicar a fer escola amb l’objectiu de perdurar en el temps i que no mai es tornen a perdre valors essencials de la nostra cultura. Com a grup, ressaltar l’actuació a l’any 1994 ª un concurs a Burjassot o en 1995 en canal 9.
Des de sempre s’ha celebrat en el poble de Planes la Festa del Cinquens i el dia de l’Enfarinat, on es canta la tradicional cançó dels cinquens, que en la trobada de Mariola de 2011 celebrat a Planes, va ser ballada per primera vegada amb col·laboració de la banda de música de Planes. En 2006 es va ballar en la Trobada de les escoles valencianes, a Planes.