GRUP FOLKLÒRIC LA PERLA DE LA MONTAÑA

Sede/Ciutat: Lucena del Cid/Castelló
Teléfon:
Web:

Del Grup Folklòric “La Perla de la Muntanya” naix en el puebo de Llucena a uns 33 Km, de la ciutat de Castelló de la plana, un poble molt turístic (turisme rural) amb uns 2.000 habitants (a l’estiu pot arribar a 3.000), aquesta dotat de 2 hotels granja-escola, piscina, rio, museu, gran quantitat de fonts d’aigua, té indústria 3 fabriques de taulell, una tèxtil……..
Hem de destacar que es compon d’un Grup de Ball i a una magnifica Rondalla (pols i pua) El seu naixement com a grup és en 1960.
Des dels nostres començaments la principal fi ha sigut rescatar, mantenir, fomentar i donar a conèixer els costums del nostre poble a través del folklore i les tradicions populars.
La Rondalla a més de tocar les cançons del ball, disposa de cançons de Sega i de Nadal (Les Alborades)
És tradicional en el nostre poble que diferents dates de l’any estiguen marcades per la mostra de nostre foklore (són dies de festa assenyalades ja pels nostres avantpassats en els quals es realitzaven els balls com a diversió) hem de comentar que en aquestes ocasions el grup balla amb gent del poble (no damunt d’un escenari) es realitza la festa com en antañó. aquestes són:
. La nits de Nits Bona El cant d’Alborades a Jesús; i sí per aqueixes dates es casa algun veí del poble, o va ser pare o per altres causes es va la rondalla al portal d’aquest a cantar-li una alborada amb la compañia de tota la gent espectadora.
. El dia de Nadal havent dinat