A.C. La Vihuela de València

Sede/Ciutat: Valencia/Valencia
Teléfon: 649514359
Web:

L’Associació La Vihuela, amb seu en l’antic barri del Carmen de la ciutat de València, és una agrupació que té com a objectiu promoure i estudiar la cultura i l’etnografia valenciana.

D’aquesta manera un de les finalitats principals de l’associació és l’estudi del folklore tant per mitjà del treball de camp com també amb treball d’arxiu.

Dedica especial interès a la recuperació de cants, balls i danses tradicionals pròpies del territori valencià.

La indumentària tradicional també és un dels camps en els quals La Vihuela centra la seua atenció amb l’estudi de les pròpies peces antigues o per mitjà de diferents fonts com són documents escrits, ex-vots o fins i tot fotografies.

Juntament amb la fi investigadora de l’associació, destaca d’altra banda el divulgatiu a través de mostres de balls, exposicions etc. en la qual s’intenta aplicar l’obtingut en el treball realitzat.