ASSOCIACIÓ CULTURAL LA CARRASPERA

Sede/Ciutat: València/Valencia
Teléfon: 639129867
Web:

L’Associació Cultural “La Carraspera” naix per iniciativa d’un grup d’amics interessats per la recuperació de danses, balls i tradicions, intentant traure al carrer el nostre folklore per a fomentar la participació del major número de gent possible en els actes culturals.
Es va enviar el tramite d’inscripció en el registre d’associacions culturals en la data 19/06/2007 i la inscripció definitiva va ser el 05/11/2007.
Fins i tot abans de la seua tramitació com a associació va intervindre i col·laborar amb altres associacions, actes de falles, promocions culturals en empreses privades, de les quals enumerem algunes.
Actuació en FIECVAL, fira del Cavall
Actuació per la PORTALBUFHERA, empresa dedicada a viatges turístics per l’albufera.
Col·laboració en falles per festivals de folklore.
Intervenció en actes privats i festius (noces, comunions, etc…)
El currículum com a associació de nova creació es dona des de la data de constitució fins al dia de hui.
Recuperació de Nadal al carrer en el barri de Patraix (nadal 2007 i 2008) amb una participació nombrosíssima de gent tant de l’associació com de veïns del barri.
Recuperació dels Cants de Maig en el Barri de Patraix (maig 2008)
Participació en diferents dansaes, entre les quals cal destacar: la Dansá de la Verge dels Desemparats, de Sant Blai, del Mocadoret, del Carmen, Sant Bult, etc…
Diferents actuacions en el barri de Patraix en col·laboració amb la AA.VV.
També va participar en la primera edició del Concurs Sona la Dipu en el seu format de Folklore patrocinat per la Diputació de València i organitzat per la Federació de Folklore de la comunitat Valenciana.