A.C. CANT VALENCIÁ D’ESTIL

Sede/Ciutat: València/Valencia
Teléfon: 601089214
Web:

L’Associació “Cant d’Estil Valenciá” es crea el 27 de febrer de 1993, per a defensar, mantindre i promoure el reconeixement que mereixen els cants més característics i representatius de la nostra tradició cultural.

L’Associació recull els esforços i afanys dels professionals en actiu, cantaors i músics, així com dels investigadors i totes aquelles persones interessades en el ressorgiment del Cant Valenciá d’Estil.

La nostra Actuació es desenvolupa en tres aspectes fonamentals : la conservació i divulgació del Cant d’Estil, la promoció i la investigació, l’aprenentatge i la seua presentació en tota l’àrea de la Comunitat Valenciana pels seus membres o representants.

L’exercici d’aquests en el camp del Cant, és molt dilatada aconseguint algun d’ells els 50 anys d’activitat continuada participant en gran nombre de “Cantaes”. Han participat en nombroses actuacions pels diferents pobles valencians”.

De la seua activitat es pot destacar, la participació en diverses festes patronals, Mostres de Cant d’Estil Valenciá, com per exemple en les Festes patronals de Manises en honor a Santes Justa i Rufina, processó del Crist de la Pau, a la Platja de pinedo. Tercera Antologia de la cançó valenciana en el Teatre Principal de València. Durant dos anys consecutius es va participar en l’II i III Cors de Cant Valenciá en el Palau de la Música.

Enguany i en col·laboració amb la Federació de folklore de la C. Valenciana, s’ha realitzat la I Trobada de Cant d’Estil de la Federació de folklore de la C. Valenciana.