FIRMA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’INTITUT VALENCIÀ DE CULTURA I LA FFCV

FIRMA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’INTITUT VALENCIÀ DE CULTURA I LA FFCV

El passat dia 6 de juliol de 2018, es va firmar el conveni de col·laboració entre el “Institut Valencià de Cultura” i la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, per al funcionament de la mateixa.

Per a la realització de les mencionades activitats , l’Institut Valencià de Cultura aportarà la quantitat màxima de 30.000€ en concepte de subvenció nominativa, amb càrrec al capítol IV, secció 09, “Ajudes Federació de Folklore” , de la Llei 22/2017, de 29 de desembre de 2017.

Els projectes d’activitats per a 2018, són :

Organització i Coordinació del XXIII Festival de Cançó Popular Nadalenca al Palau de la Música de València.

Organització i coordinació del X Concert de Colles de Tabal, dolçaina i percussió en el Palau de la Música de València.

Organització i coordinació de la XIII representació de festes populars en el Palau de la Música de València.

Organització i coordinació de tallers d’iniciació i perfeccionament de dansa, música i cançó tradicional.

Organització i coordinació de l’acte commemoratiu del 25 aniversari de la Federació en el Teatre Principal de València.

Organització i coordinació de Corals infantils.

Edició llibre de partitures de folklore ( Nadales, Folklore, Rondalles, Tabal i Dolçaina ).

Trobades entre entitats federades.

Per a Funcionament i servicis de la Federació:

Manteniment del local

Personal administratiu contractat.

Coordinació d’activitats de les associacions federades que ho sol·liciten.

Informació i suport als federats.

Manteniment i actualització de la pàgina web.

Actualització i manteniment de les xarxes socials.

informació dels federats des de la pàgina web.

Informació de possibles intercanvis.

Facilitar la informació musical de què es disposa.

informació i publicitat de les activitats realitzades per la FFCV i les associacions federades.

Notifica als Mitjans de comunicació de les activitats programades pels federats i la pròpia federació.

Potenciar i facilitar que associacions federades en la FFCV puguen oferir espectacles en locals emblemàtics de la nostra Comunitat.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES