BASES:  I CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A  MÚSICA DE BALL TRADICIONAL VALENCIÀ

BASES:  I CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A  MÚSICA DE BALL TRADICIONAL VALENCIÀ

BASES:

 I CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A MÚSICA DE BALL TRADICIONAL VALENCIÀ

                                                       FFCV València 2020

 

  1. La composició haurà de ser original i inèdita, i serà per a rondalla tradicional valenciana.
  2. La formació mínima per a la qual han de fer-se les composicions serà:

Una veu de bandúrria, una veu de llaüt i acompanyament de guitarra.

Es podrà canviar qualsevol dels elements melòdics citats per altres d’afins (mandolina, octavilla, citra, llaudí, arxillaüt…) i també es podrà afegir fins a dues veus   més   per   als   mateixos   instruments   o   afegir   guitarró   per   a l’acompanyament.

Es permetrà la utilització d’una veu de dolçaina i/o tabal dins del conjunt. Serà decisió del jurat la seua valoració posterior.

3. Les composicions poden ser instrumentals o bé per a veu i rondalla. En aquest darrer cas, podrà incorporar-se sols una veu cantada principal, o també incloure-hi una segona veu. En cas de presentar a concurs un gènere cantat es podran utilitzar estrofes tradicionals o de nova creació, però hauran d’ajustar-se a la mètrica estròfica de l’estil en qüestió i es valorarà especialment les lletres de nova creació.

4. Les obres podran presentar-se en qualsevol dels diversos gèneres que formen part del repertori habitual de les rondalles tradicionals valencianes de ball, com ara fandangos  del  Sud (balls  per  la  de  l’U,  fandangos,  malaguenyes, granaïnes…), seguidilles, boleros, jotes, fandangos de cobla partida, valencianes de l’U i Dos, balls enllaçats (seguidilla, jota i fandango o qualsevol altra combinació  d’aquestes estils)…

5.  És important que les composicions s’ajusten a la forma habitual dels gèneres tradicionals valencians, ja que s’han de poder ballar segons la manera pròpia de cada tipus d’estil.

6.  Caldrà presentar els treballs amb títol, en PDF i arxiu d’àudio en format MP3 o WAV. A   més   a   més,   es   requereix   la   presentació   en   format   Finale (preferentment), Sibelius o Musescore per a facilitar la seua edició posterior.

7. A part, i a l’exterior d’un sobre tancat, s’indicarà el títol de l’obra. Dins d’aquest sobre caldrà incloure la informació necessària de contacte de l’autor/a o autors/es: nom(s), cognom(s), adreça, telèfon de contacte, correu electrònic i un breu currículum.

  1. La dotació dels premis serà la següent:

1r Premi 1000 €

2n Premi 500€

3r Premi 250€

 

9. El jurat estarà format per professionals de reconegut prestigi i competència. Les seues decisions seran inapel·lables.

10. El jurat podrà dividir o declarar deserts els premis, així com concedir les mencions d’honor que considere oportunes, sense dotació econòmica

11.   Les composicions podran enviar-se fins a les 23:59 hores del dia 31 d’octubre de 2020 a l’adreça postal següent:

Plaza Dramaturgo Fausto Hernández Casajuana, nº 4 Ba Esq..  València 46003.

 

En el sobre caldrà indicar:

 

I CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A MÚSICA DE BALL TRADICIONAL VALENCIÀ.

 

  1. Els treballs presentats i no premiats podran ser retirats en la seu de la Federació o enviats, a requeriment dels autors, en el termini de 15 dies posteriors a la notificació de la resolució del jurat. Quedaran en poder de l’entitat convocant del premi, que els utilitzarà per als fins de promoció i divulgació que estime oportuns, amb el consentiment per escrit dels autors/es.

 

  1. La Federació de  Folklore  de  la  Comunitat  Valenciana,  com  a  entitat  organitzadora, i a fi de difondre els premis, es reserva i adquireix el dret d’edició, gravació i publicació de les obres premiades, sense perjudici del fet que els autors puguen fer altres edicions amb l’únic requisit que hi facen constar el premi o menció obtinguda i l’ entitat convocant del premi.

 

  1. L’acte de lliurament dels premis s’anunciarà oportunament.

 

  1. La participació en aquest premi implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases presents.

 

  • Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 963924938 o al 680966968, o bé enviar un correu electrònic a info@folklorecv.com

 

 

 

 

 

ÚLTIMAS PUBLICACIONES