ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA / ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA / ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

El pròxim dia 1 d’abril, tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, a la qual podrà acudir un representant de cada associació federada, en la seu del Centre de majors de Benimaclet, situat al carrer Emilio Baro, 87, a les 9:30horas en primera convocatòria i a les 10 hores en segona, a fi de tractar els següents punts:

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, en el seu cas de l’esborrany de l’acta anterior.
  2. Aprovació si escau de l’informe econòmic de 2022.
  3. Aprovació si escau de l’informe de gestió de l’exercici 2022
  4. Aprovació si escau dels Pressupostos per a l’exercici econòmic de 2023.
  5. Nomenament de censors de comptes any 2023.
  6. Informe per a la seua aprovació si escau de les baixes i altes presentades l’any 2022/2023
  7. Informes del President.
  8. Precs i preguntes.

A continuació, tindrà lloc l’Assemblea General extraordinària, a fi de tractar els següents punts :

ORDRE DE DIA

  1. Lectura i aprovació, en el seu cas de l’esborrany de l’acta anterior.
  2. Elecció de càrrecs de la junta directiva, per cessar en aquest any 2023 :

Vicepresident/a
Tresorer/a
Vocal de València
Vocal de Cant Valenciá d’Estil
Vocal de Colles de Tabal I Dolçaina
Vocal de Cors.

3. Informes del President.

4. Precs i Preguntes

ÚLTIMAS PUBLICACIONES