GRUP DE DANSES REALENC DE PICANYA

Sede/Ciudad: Picaña/Valencia
Teléfono: 661237356
Web:

El grup de Danses Realenc va a ser fundat l’any 1983 per un grup d’amics que venien dedicant-se ja feia un temps a tocar, ballar i recuperar peces tradicionals del folclore valencia. Donades les ganes i l’interés d’aquelles persones de donar continuitat a eixa activitat varen vore la necessitat de crear un grup que desenvolupara aquella activitat.

Des d’aleshores el grup no ha parat de treballar arribant al moment actual amb un cos de ball de uns 25 membres i col.laborant de manera continua amb la Rondalla Faitanar i altres grups de Tabal i Dolçaina tots ells de Picanya.

Actualment la nostra presidenta és Amparo Iniesta Romero, membre fundador del grup.

Fa ja més de 10 anys que començarem a realitzar intercanvis de tipus cultural amb altres grups de diferents comunitats espanyoles i tambè de diferents paísos.

Al nostre repertori tractem d’incloure peces de tota la Comunitat Valenciana encara que des de fa uns anys hem aconseguit recuperar diverses peces de les comarques de l’interior de la provincia, principalment de la comarca dels Serrans, aconseguint actualment un dels repertoris més rics en aques tipus de peces del panorama folklóric valencià.

————————————————————————————————————————

El “Grup de Danses Realenc” se fundó el año 1983 por un grupo de amigos que venían dedicándose ya hacía un tiempo a tocar, bailar y recuperar piezas tradicionales del folclore valenciano. Dadas las ganas y el interés de aquellas personas de dar continuidad a dicha actividad vieron la necesidad de crear un grupo que la desarrollara.

Desde entonces el grupo no ha parado de trabajar llegando al momento actual con un cuerpo de baile de unos 25 miembros y colaborando de manera continúa con la Rondalla Faitanar y otros grupos de Tabal y Dulzaina, todos ellos de Picanya.

Actualmente nuestra presidenta es Amparo Iniesta Romero, miembro fundador del grupo.

Hace ya más de 10 años que empezamos a realizar intercambios de tipo cultural con otros grupos de diferentes comunidades españolas y también de diferentes países.

En nuestro repertorio tratamos de incluir piezas de toda la Comunitat Valenciana aunque desde hace unos años hemos conseguido recuperar varias piezas de las comarcas del interior de la provincia, principalmente de la comarca de los serranos, consiguiendo actualmente uno de los repertorios más ricos en este tipo de piezas del panorama folklórico valenciano.